ระบบจัดการโทรศัพท์มือถือสำหรับ Automation Testing สามารถทำการทดสอบมือถือหลายเครื่อง ในเวลาเดียวกัน ประหยัดเวลา พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ