PLAYTORIUM

= SPEED X QUALITY

ABOUT

       บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด เกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)        ซึ่งแต่เดิมบริษัทเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2016 และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Software Testing ครบวงจร และขยายธุรกิจเรื่อยมาจนในปัจจุบันนอกจากจะให้บริการทางด้าน Software Testing ครบวงจรแล้ว บริษัทยังให้บริการ Software Development แบบครบวงจรอีกด้วย

SERVICE

Software Testing

 • ให้การทดสอบซอฟต์แวร์ครบวงจรทั้ง Manual Testing, Automation Testing, Performance/Load Testing, และ 24/7 Testing

 • Manual Testing
  จะเป็นการทดสอบในเชิง Functional ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ของระบบ

 • Automation Testing
  เป็นการใช้ Tool เพื่อช่วยให้การทดสอบซอฟต์แวร์สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • Performance Testing
  ให้บริการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • 24/7 Testing
  ให้บริการทดสอบ UX ของผลิตภัณฑ์โดยทดสอบกับอุปกรณ์จริง กลุ่มผู้ใช้จริง ในสถานการณ์จริง

 • นอกจากนี้บริการ 24/7 Testing
  ยังทำให้เราทราบปัญหาที่เกิดขึ้น บน Production ก่อนที่ผู้ใช้จริงงานจะทราบ

Software Development

 • ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application
  หรือ Desktop Application
  โดยไม่จำกัดเทคโนโลยี

 • และในปัจจุบันเรามี Skill ในเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายเช่น JAVA, PHP, Go, Node.js, React, Android, iOS, AngularJS, Vue.js, .NET เป็นต้น

Outsourcing

ให้บริการจัดหาบุคลากรทางด้าน IT ตาม Skill ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

R&D

 • ให้บริการ R&D ในหลายๆด้าน โดยในปัจจุบันเราให้ความสนใจ
  ในด้านต่างๆ อันได้แก่
   Augmented Reality(AR), Virtual reality (VR), 

 •  Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), และ Process Automation

Digital Information

ให้บริการที่ครอบคลุมทางด้าน Digital Information อันประกอบไปด้วย Bl: Tableau, Power Bl SQL DEV: Oracle, Teradata ETL: DataStage

Digital Transformation

ให้บริการด้าน Digital Transformation โดยร่วมลงทุนหรือ แบ่งส่วนแบ่งรายได้ กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความสนใจที่จะนำ IT เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

PRODUCT

XIMPLER

Moblie Automation Testing Tools

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบระบบของอุปกรณ์จริงโดยอัตโนมัติ ที่สามารถทำการทดสอบพร้อมกันบนอุปกรณ์ต่างๆได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการทำ Compatibility Testing และ Regression Testing

DOWNLOAD DETAIL

DAILY JOB

Moblie Application

เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้องค์กรที่มีพนักงานรายวันขนาดใหญ่สามารถจัดการกับข้อมูลพนักงานที่มากมายมหาศาลได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบจัดการพนักงาน

DOWNLOAD DETAIL

HOLD CARE

Moblie Application

เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินต่างๆ

DOWNLOAD DETAIL

OUR CLIENT

ACTIVITIES

CAREER

Software Developer (Junior/Senior/Team Lead)

Responsibilities:
• ทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ Skill ที่หลากหลาย

Qualifications:
• มีความสนใจ/ทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยGolang, Node.js, Vue.js, Redux, React, Angular, MongoDB, .NET, JAVA, PHP, iOS, Andriod, SQL
• รักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
• สามารถทำงานกับเทคโนโลยีที่หลากหลายได้
• เรียนรู้ได้เร็ว มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
• ยินดีรับบัณฑิตใหม่เข้าร่วมทำงาน
• Thai Nationality only

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

Software Tester (Junior/Senior)

Responsibilities:
• ทำงานทดสอบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็น Functional Test, Automation Test หรือ Performance/Load Test

Qualifications:
• มีความสนใจ/ทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย Functional Test, Automation Test หรือ Performance/Load Test
• มีความละเอียดรอบคอบ
• ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• รักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
• สามารถทำงานกับเทคโนโลยีที่หลากหลายได้
• เรียนรู้ได้เร็ว มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
• ยินดีรับบัณฑิตใหม่เข้าร่วมทำงาน
• Thai Nationality only

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

System Analyst ( Senior/Team Lead)

Job descriptions:
• Lead project team member to deliver quality product.
• Analyzes and designs application systems encompassing the development, modification and translation of user requirements.
• Assists in conducting feasibility studies and cost benefit analysis.
• Conducts analysis on user requirement and existing system work flows and procedures.
• Assists users by providing training and clarification.
• Documents the detailed systems design specifications.

Qualifications:
• Bachelor’s degree in Computer Engineering or Computer Science and/or Master's degree business or Computer science.
• Knowledge of technologies and SDLC/Agile.
• Object oriented analysis and design methodologies using UML.
• Strong experience in user requirements gathering, analysis and design by creating software specification documents.
• Strong analytical and problem solving skills.
• Experience in project team management.
• Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities.
• Good communication and relationship, good team working.
• Thai Nationality only

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th