แพลตฟอร์ม Food Delivery สำหรับร้านอาหาร ที่เข้าถึงง่ายทุกระบบปฏิบัติการ (IOS/Android/Windows) มาพร้อมระบบของลูกค้า ระบบของร้านอาหาร และระบบของคนส่งอาหาร ที่ร้านสามารถ customized เพิ่มเติมทั้งในส่วน Branding และ Function การใช้งาน

ไปยังเว็บไซต์