SPEED

QUALITY

WE PROVIDE THE BEST SERVICE TO OUR CUSTOMER.

PLAYTORIUM SOLUTIONS Co., Ltd.

บริษัทด้าน Software Engineering และที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อนำเสนอโซลูชันส์ทาง Digital และ IT อย่างครบวงจรให้กับลูกค้า
พร้อมด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ พร้อมประสบการณ์ และมุ่งมั่นทำงานด้วยหลักการ Speed x Quality

MILESTONE

Playtorium Solutions เริ่มต้นจากการเป็นหนึ่งใน Business Unit ด้าน Software Quality Control ของ MFEC จากนั้นได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในวันที่ 15 ธันวาคม 2016 ที่ดำเนินธุรกิจด้าน IT Solutions ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Software Development, Software Testing, Data Information และรวมไปถึง Software สำเร็จรูป ได้แก่ Ximpler และ Playlivery

OUR TEAM

เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆกว่า 100 คน และมีแผนที่จะพัฒนาและขยายพนักงานของเราให้ครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น

ทีมของเราแบ่งเป็นหลักๆ 5 ทีม:

 • Developer (Web, Application and Other product to development)
 • Tester (Automate and Manual)
 • UX/UI Designer
 • Data Analyst
 • DevOps

ข่าวและกิจกรรม

บริการของเรา

4 PLAYS

บริการทั้ง 4 ประเภทของเราที่ตอบโจทย์เฉพาะลูกค้า
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยเลือกบริการของเราด้านล่าง

PLAY SOLUTIONS

บริการด้านพัฒนา Software แบบ One Stop Service ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุก Pain Point ด้านธุรกิจของคุณ

Software Development Team

นำเสนอบริการพัฒนา Application และ Software ครบวงจร ในราคาที่สมเหตุสมผล

IT Outsource

จัดหาทีม IT Outsource ทั้ง Developer และ Tester สำหรับบริการที่เป็นโปรเจค หรือรายเดือน

UX&UI DEVELOPEMENT

ออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยสื่อสารผ่านการออกแบบที่สวยงามและทำให้ใช้งานง่าย

Business Development Team

ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจของลูกค้าอย่างถูกวิธีทุกขั้นตอน

TECHNICAL SUPPORT

ตอบคำถามและให้คำแนะนำ สื่อสารกับทีมงานและลูกค้า

PLAY QUALITY

บริการทดสอบซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ รวมถึง Manual Testing, Automated Testing, Performance Testing, Penetration Testing และ 24/7 Testing

MANUAL TESTING

ทดสอบ Function ของ Application ที่กำลังจะ Go Live เพื่อ support ทีม Dev ของคุณ ด้วยทีม Tester ที่เข้าใจธุรกิจ และประสบการณ์การทดสอบให้กับธุรกิจหลากหลาย

AUTOMATE TESTING

Functional Testing แบบอัตโนมัติ เพื่อทำ Automated Test Case มาจัดการกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง การ Retest ซ้ำๆ ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  และป้องกัน Human Error ได้

PERFORMANCE TESTING

เพื่อสร้างความพึงพอใจ และปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้งานของ User รวมทั้งเพิ่มความเสถียรให้กับระบบ หรือแม้กระทั่งป้องกันหรือเตรียมพร้อมก่อนที่ระบบล่ม

PENETRATION TESTING

หากต้องการป้องกัน Application จากการเจาะข้อมูลความลับ ข้อมูลสำคัญของลูกค้าหรือของบริษัท และเพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

24/7 TESTING

การทดสอบ Application ในสถานการณ์จริง, อุปกรณ์จริง และเวลาจริง ตลอด 24 ชั่วโมง 

PLAY PROMPT

 

LMS PLAY

LMS – Learning Management System สำหรับจัดการเรียนการสอบออนไลน์ พร้อมระบบการบ้าน แบบฝึกหัด การสอบวัดผล และการวิเคราะห์ผลการเรียนรายหน่วยการเรียนรู้

Odoo

Odoo ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่พัฒนาขึ้นแบบครบฟังก์ชั่น ที่มีทั้ง CRM, e-commerce, billing, accounting, manufacturing, warehouse, project management, and inventory management

PLAYLIVERY

แพลตฟอร์ม Food Delivery สำหรับร้านอาหาร ที่เข้าถึงง่ายทุกระบบปฏิบัติการ (IOS/Android/Windows) มาพร้อมระบบของลูกค้า ระบบของร้านอาหาร และระบบของคนส่งอาหาร ที่ร้านสามารถ customized เพิ่มเติมทั้งในส่วน Branding และ Function การใช้งาน

 

ไปยังเว็บไซต์

Ximpler

ระบบจัดการโทรศัพท์มือถือสำหรับ Automation Testing สามารถทำการทดสอบมือถือหลายเครื่อง ในเวลาเดียวกัน ประหยัดเวลา พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ

PLAY DATA

นำเสนอบริการด้านดาต้า เพื่อแปลง data ไปสู่ Insights สำหรับการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลที่นำไปใช้งานต่อได้ โดยการใช้ Data Visualization Tools และยังมีการพัฒนา Machine Learning สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงอีกด้วย

DATA PLATFORM ENGINEERING

ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไปเก็บที่ทะเลสาบข้อมูล (Data lake) และสร้างเป็น Data warehouse โดยผ่านกระบวนการ Data Extraction and Transformation

Tool

เครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ มีทั้ง Email Marketing Tool ที่เป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และ Line OA Management Tool สำหรับการจัดการรายชื่อลูกค้าบน Line OA ได้อย่างตรงจุด

EMAIL MARKETING TOOL

เครื่องมือการตลาดทางเมลสำหรับเพิ่มยอดขาย

LINE OA MANAGEMENT TOOL

เครื่องมือจัดการ boardcast ส่งตรงถึงลูกค้า อย่างตรงจุด

ลูกค้าของเรา

เหล่าลูกค้าที่ไว้ใจให้เราทำงานให้

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานเพื่อร่วมงานกับเราผ่านโปรแกรม PLAYSMART

Software Developer (Web, Mobile, Back-End, Full Stack)

Job Highlights:

 • Web: React, Angular, Vue.js CMS: Wordpress
 • MOB: Flutter,React-Native,Kotlin,Swift,Objective-c
 • Back-End: NodeJS,Python,Java,PHP

Job Description:

 • Develop high-quality software by producing clean, efficient code to address customer business requirements
 • Ensure functionality, security, and performance of software system
 • Perform unit testing
 • Debug and refactor code
 • Collaborate with internal and external teams to fix and improve software

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or related field
 • Experienced in software development language such as 
  • Web: React, Angular, Vue.js
  • Mobile: Flutter, React-Native, Kotlin, Swift, Objective-C
  • Back-End: NodeJS, Python (Django), Java (Spring), Go, PHP (Laravel, Codeignitor)
  • Database: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, MS SQL, Oracle
  • CMS: WordPress
  • 0-3 years experience in software development for Junior level
  • 3+ years experience in software development for Senior level
  • A technical mindset with great attention to detail
  • Sense of ownership, Service mind and Professional
  • Good Thai and English communication skills (Japanese is a plus)  
  • Thai Nationality Only
  • Register by our employee register service at PLAYSMART

SOFTWARE TESTER (AUTOMATE, PERFORMANCE, MANUAL)

Job Highlights:

 • Software Tester (Manual/Functional)
 • Automate Test (Robot framework/Cypress)
 • Performance Test (LoadRunner/Jmeter)

Job Description:

• Design test case and implement system test
• Record/analyze test results and provide feedback to the development team
• Perform reporting the defect to the bug tracking system
• Co-ordinate with Developers, SA, and PM to solve software errors
• Develop project-related documents such as user acceptance test document and user manual
• Coordinate and facilitate the User Acceptance Test
• Create an automated test script

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related field
 • 0-3 years’ experience in Software Testing for Junior
 • Minimum 3 years’ experience in Software Testing for Senior
 • Knowledge of automate and performance testing tool would be an advantage
 • Knowledge of SQL Statement, Store Procedure, Query and Oracle PL/SQL is a plus
 • A proactive, team player with ability to work in dynamic environments
 • Able to work on site
 • Experience in Automation Testing and/or Holding ISEB/ISTQB would be a plus
 • Good Thai and English communication skills (Japanese is a plus)
 • Thai Nationality Only
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

 

BUSINESS INTELLIGENCE / DATA ENGINEER

Job Highlights:

 • Business Intelligence
 • Data Engineer
 • SQL, ETL, Python, R

Job Description:

 • Work with clients and business analysts to provide end-to-end Business Intelligence solution ranging from data/system integration to analytical dashboard reporting by utilizing large structured and unstructured data from a variety of different sources.
 • Participate in the full development life cycle from design, implementation and testing, to documentation, delivery, training, support, and maintenance for data services, analytics, reporting and data science solutions.
 • Collaborate with senior members and business analysts to design and build data-integration solutions by developing source-target mapping specifications based on the business requirements.
 • Select and integrate any Big Data tools and frameworks required to meet client's business and technical requirements.
 • Work with clients and business analysts to design and develop analytical dashboard as requested.
 • Implement data ingestion routines both real time and batch using best practices in data modeling, ETL/ELT processes in support of the requirements on both data warehouse and data lake platform and validate that they meet client's business and technical specifications.
 • Create visualizations and reports for requested projects.
 • Tackle code problems and data-related issues.
 • Conduct unit testing and troubleshooting.
 • Keep up to date with new newest trends and technologies in the analytics platforms, data integration, business intelligence tools and big data ecosystem to generate innovative ideas to solve business challenges and share expertise with the team.
 • Exhibit superior attention to detail and pride in high quality deliverable.
 • Handle other duties as assigned

Qualifications:

Required qualifications:

 • Bachelor's or master’s degree in computer engineering/science, information system, statistics, mathematics, economics, finance, data science or other related fields.
 • 0 - 2 years working experience responsible for database admin or data integration developer.
 • Proficiency in SQL query usage to support investigation and analysis.
 • Experience in one of the programming languages such as Python, Java, Scala, Bash, Ruby and any other language to solving data problems.
 • Good knowledge of data modeling, and data warehousing.
 • Sufficient knowledge in ETL concept, design and development.
 • Eager to earn new technology deeply and quickly.
  • Attention to detail.
 • Very open-minded (eager to ask for comments/suggestions).
 • Have a can do and will do attitude

Preferred qualifications:

 • Experience in developing ETL processes on either structured data warehouse or unstructured data lake.
 • Experience in designing data model/working with relation databases; i.e. Oracle, IBM DB2, MySQL, SAP, and MS SQL Server.
 • Good understanding of database management systems, online analytical processing (OLAP) and ETL (Extract, transform, load) framework
 • Background in Data Mining.
 • Be able to use other statistical programming languages such as R, SAS, MATLAB, STATA, etc.
 • Experience with some of the data integration tools such as SAS DI, IBM DataStage, etc.
 • Experience with Big Data tools; Hadoop, Hive, Spark, Kafka, or related big data technologies.
 • Experience with BI technologies: Microsoft Power BI, Oracle BI, Tableau, Pentaho, etc.
 • Experience with Stream Processing systems: Storm, Spark-Streaming, etc.
 • Experience in Machine Learning related projects: Natural Language Processing, Knowledge/Text Analytic, etc.
 • Experience with automation and CI/CD.
 • Have experience working on a scrum team in an agile environment
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

UX/UI DESIGNER

Job Highlights:

Job Description:

Responsibilities of the job include:

 • Conducts user requirements gathering
 • Design web and mobile applications regarding user requirements
 • Clarifying and solving design issues
 • Producing sketches and sample designs
 • Product designs using models, prototypes
 • Preparing product-related presentation

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in related field
 • Experience in Figma, HTML, CSS
 • Demonstrated written and verbal communication skills
 • Passion for technology
 • Creativity/thinking out of the box
 • Multitasking
 • Result-oriented
 • Please attach your portfolio when applying!!!
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

SALES EXECUTIVE / BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Job Highlights:

 • Experience as IT Sales Executive or
 • Experience in Software Development
 • Marketing

Job Description:

 • Sell services and products by establishing contact and developing relationships with prospects
 • Maintain relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities
 • Analyze the current customer base, including portfolios and Rolodexes, to identify potential sales opportunities
 • Negotiate contract terms and close sales by agreeing with conditions
 • Generate documents related to sales

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in related field
 • At least 1 year of experience as IT Sales Executive or having IT background
 • New Graduate Are Welcome for Trainee 
 • Knowledge or experience in digital marketing, software development would be a big plus
 • Pleasant personality
 • Self-motivated, energetic, and fast learner
 • Able to work individually with all level
 • Good command of English in speaking and listening skill
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

PROGRAMMER ANALYST / SYSTEM ANALYST

Job Highlights:

 • Lead project team to deliver a quality product
 • Analyzes user requirements
 • Design software solutions

Job Description:

 • Lead project team members to deliver a quality product.
 • Analyzes user requirements and existing system workflows and procedures. 
 • Design software solutions to address customer business requirements.
 • Provide technical guidance and coaching to software developers.
 • Ensure software meets all requirements of quality, security, modifiability, extensibility, etc.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering or Computer Science and/or Master's degree in business or Computer science 
 • At least 3 years experience in software development. (Senior)
 • At least 5 years experience in software development. (Team leader)
 • Knowledge of technologies and the System Development Life Cycle.
 • Broad knowledge of the software development process and its technologies.
 • Knowledge of architectural styles and design patterns.
 • Be technically inclined, a great problem-solver, and possess excellent interpersonal relationship skills.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Experience in project team management.
 • Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities.
 • Good communication and relationship, good teamwork.
 • Thai Nationality Only
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER

Job Highlights:

 • Seven years experience in Software Development
 • Be technically inclined, a great problem-solver
 • Work smart and result-oriented.

Job Description:

 • Incorporate company procedures and policies in operations of the Software Development business unit.
 • Monitor and review project activities and ensure their completion within scheduled time and budget.
 • Manage business activities focusing on the financial and strategic growth of the business unit.
 • Engage with the customers and interpret their needs to prospective products and services.
 • Develop, manage and prepare the best software development services.
 • Guide, coach, and mentor software developers.
 • Provide project management and technical leadership for every aspect of the software.
 • Report to Managing Director.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, or related field.
 • A Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, or Business Management is a plus.
 • Minimum Seven years work-related experience in Software Development or Consulting fields.
 • Proven ability to motivate teams to achieve high standards and accomplish set outcomes.
 • Be technically inclined, a great problem-solver, and possess excellent interpersonal relationship skills.
 • Knowledge of architectural styles and design patterns.
 • Work smart and result-oriented.
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

BUSINESS ANALYST (DATA SOLUTION)

Job Descriptions:

 • Lead project team members to deliver quality data products/solutions.
 • Lead analysis on customer business requirements and document requirements.
 • Work closely with clients, team members, and other stakeholders to address customer business requirements by technical designs that result in data products/solutions.
 • Plan, organize and manage project works to drive predictable delivery.
 • Develop the test plans and verify test results.
 • Provide technical/business guidance and coaching to data/BI engineers.
 • Ensure project deliverables meet all requirements and quality.

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering/Science, IT, MIS, Analytics/Statistics, Business Administration, or related fields.
 • At least 3 years experience in data analytics, business intelligence, or related fields.
 • Experience in Business Analysis, System Analysis, and project team management.
 • Strong analytical, data modeling, and problem-solving skills.
 • Excellent attention to detail.
 • Have a positive attitude and be open-minded.
 • Results-oriented and goal-driven personality.
 • Have a strong sense of ownership.
 • Proactive and proven as a good team player
 • Good English communication skills.
 • Thai Nationality Only.
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

TECHNICAL SUPPORT

Job Highlights:

 • Experience as IT support

Job Descriptions:

 • Respond to inquiries and offer guidance
 • Communicate with the team and clients
 • Generate documents related

Qualifications:

 • Bachelor's Degree in Information Technology, or related field.
 • 1 year experienced in IT support management or related field.
 • Knowledge of Software development.
 • Programming knowledge will be an advantage.
 • Ability to manage multiple projects.
 • Analytical & technically skills – ability to understand and solve IT problems.
 • Sense of ownership, Good attitude, Service mind and Customer service skills.
 • Good analytical and problem-solving skills and fast learner
 • Working well under pressure
 • Good communication skill
 • Register by our employee register service at PLAYSMART

ข้อมูลการติดต่อ

+66(0)61-714-4549

+66(0)85-344-0055 (Sale)

บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด

ชั้น15, อาคารยาคูลท์, 1025 ถ. พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400